Küçük Baş Hayvan

KÜÇÜK BAŞ HAYVAN

Bu sigorta ile, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıtlı küçükbaş hayvanlarda meydana gelen zararlar, Genel Şartlar’a göre karşılanır.

Poliçe Teminatlarımız

Bu sigorta, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşulu ile sigortalı küçükbaş hayvanlarda;

Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,

Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,

Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler,

nedeniyle sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

İsteğe Bağlı Seçebileceğiniz Teminatlarımız

İşletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla; poliçede belirlenen sigortalı yerde

Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,

Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,

Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,

Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,

Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle

yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar ile sigortalı hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilen mera veya meralar arasındaki nakliyesi esnasında veya buralardayken yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar isteğe bağlı ek teminat olarak ek prim alınarak poliçe kapsamına dahil edilir.