Konut

KONUT
Konut sigortası yaptırarak binanız ve içindeki eşyaların yanı sıra, evin içinde yaşayanlar ve sorumluluklarını da teminat altına alabilirsiniz. Evin oturulamaz hale gelmesi ile kiracınız taşınmak zorunda kalabilir; ev sahibi kira gelirinden mahrum olabilir, taşınma ve enkaz kaldırma giderleri de büyük bir külfet oluşturabilir. Konut sigortası, ev ve eşyalarınızı teminat altına alarak sizi bütün bu yüklerden kurtarır ve mutluluğunuzu güvence altına alır.
Konut Sigortası ile Hangi Riskler
Güvence Altında?

Yangın, yıldırım, infilak

Hırsızlık

Sel / su baskını

Deprem

Dahili su hasarları

Fırtına

Dolu

Kar ağırlığı

Hava taşıtları çarpması

Kara taşıtları çarpması

Yer kayması

Duman

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörizm riskleri