Arıcılık

ARICILIK

Bu sigorta ile, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan riskler sebebiyle, Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS) ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan aktif (içinde arı olan), plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarda meydana gelen zararlar Genel Şartlar’a göre karşılanır.

Poliçe Teminatlarımız

a) Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların;

Fırtına

Hortum

Yangın

Heyelan

Deprem

Taşıt Çarpması

Sel ve Su Baskını

Vahşi Hayvan Saldırısı

Kovanların nakliyesi esnasında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb.

nedenler sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararı temin eder.

b) Kovan sigorta bedeline arı kolonisi dâhildir.