İşyeri

İŞYERİ

Ülkemizde KOBİ ve işyerleri için sigorta güvencesi­ yaşamsal öneme sahiptir. Bu işletmeler, piyasadaki olumsuz gelişmeler ve ekono­mik krizlerin yanı sıra çeşitli afetler, beklenmeyen olaylar, ha­sarlar ve kazalar karşısında da varlıklarını yine çok hızlı ve kolayca yitirebilmektedir­ler. Bu nedenle, işyerleriniz için sigorta güvencesi, iç ve dış piyasada etkin ve güçlü bir şekilde yer almanızın temel dayanakların­dan biridir.

İşyeri Sigortası ile işyerinizi ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan muhteviyatınızı yangın, hırsızlık ve su baskınından; iş durması ve kira kaybına kadar birçok riske karşı güvence altına almak mümkün.

İşyeri Sigortası ile Hangi Riskler
Güvence Altında?


Yangın, Yıldırım, İnfilak

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör

Hava ve Kara Taşıtları Çarpması

Dahili Su

Duman

Dolu

Hukuksal Koruma

Hırsızlık

Kira Kaybı

İş Durması

Alternatif İşyeri Masrafları

Yangın Mali Sorumluluk

Fırtına

Yer Kayması

Kar Ağırlığı

Enkaz Kaldırma Masrafları

Binaya Sabit Kıymetlerin Hırsızlığı (Bina sigortalanmışsa)

Deprem

Cam Kırılması

Taşınan Prara

Emniyeti Suistimal

3. Şahıs Sorumluluk

İşveren Sorumluluk

Ferdi Kaza

Makine Kırılması

Elektronik Cihaz