All Risk

ALL RİSK

İnşaat (Tüm Riskler) Sigortası, müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence sunmaktadır. İnşaat (Tüm Riskler) Sigortası, yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden, tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde, doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini güvence altına almaktadır.